Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bomb

pozycjonowanie świętochłowice pozycjonowanie świętochłowice
Termin „pozycjonowanie” pojawił się ok.

2002 r, wcześniej funkcjonował anglojęzyczny „web positioning”.

Pierwsze powszechnie znane „polskie” Google bo.