serwis palników gazowych

domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony.

serwis palników gazowych
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.
W większych instalacjach stosuje się wyłączni.

Widok do druku:

serwis palników gazowych